#024 – Jurek, Kontrabais i Pađen: “Nebreš reći da ni jedan reper u Hrvatskoj nije koristil rime.hr”